Regression – Tidigare liv


Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi. Att göra en Regression innebär att du under djupavslappning leds tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar, bilder eller känslor. Antingen till tidigare liv eller från detta livet, till barndomen, till födelseögonblicket eller till själva fostertiden. Man löser upp spänningar och blockeringar genom att känna känslan, genomleva den fullt ut och lämna den där. Då kan helandet av själen ske och smärtan i kroppen frigöras och läkas ut. Regression kan tex lösa upp blockeringar, rädslor, fobier, ångest, smärta på olika sätt i kroppen ”ligger ofta en känsla bakom smärta i kroppen”, andlig/ personlig utveckling eller av ren nyfikenhet – var har jag levt? när? och med vem? vilket kan ge dig nya insikter i detta liv.

Hur går en Regression till?
Vi pratar först om vad du vill med denna Regressionen. Därefter leder jag dig till en djup avslappning. Du är hela tiden medveten om vad som händer och befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. I detta tillstånd har du tillgång till dina minnen ”cellminnen”. Var du hamnar i Regressionen beror på t.ex var i tiden blockeringen du söker efter kommer ifrån. Jag leder dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever. Vi har hela tiden en kommunikation och du tar varje steg framåt frivilligt i processen. Det gäller även om du i ett skede ej vill gå vidare för att övervinna en blockering utan väljer att avbryta. Att göra en Regression för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden. När Regressionen är klar pratar vi om dina upplevelser. Du är välkommen att kontakta mig i efterhand om det uppstår funderingar kring Regressionen.

Jag gör också Regression-tidigare liv behandling på distans, då har vi kontakt via telefonen under hela Regressionen.

Regressionen tar ca 1,5 – 2 timmar. Du kan spela in om du vill eller så för jag anteckningar som du får med dig.

  • Regression ca 1,5 – 2 timmar  1200 kr