Hypnoterapi

Hypnos är ett kraftfullt djupt avslappnat tillstånd där man kan arbeta med och släppa sådant som man inte vill ha kvar/behöver i sitt liv och förstärka det du vill ha. Hypnos är ett helt naturligt tillstånd som du befinner dig i åtminstone 2 gånger varje dag, precis innan du vaknar och precis innan du somnar, det är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn.

Hypnoterapi är en terapiform där man vägleds i ett hypnotiskt tillstånd/transtillstånd. Det innebär att man stänger av all yttre påverkan och går in i det inre. I Hypnoterapin hjälper jag dig att hitta de känslor som ligger som en energiblockering med hjälp av regression till din barndom/tidigare liv/tidigare existenser/tidigare generationer  för att lösa upp de energiblockeringar du har. Under sessionen är man fullt medveten om allt som händer och vad man säger. Det som gör hypnosen till ett så framgångsrikt sätt att bedriva terapi på är att du i det hypnotiska tillståndet når ner i ditt undermedvetna, den plats där alla bortträngda minnen och känslorna finns lagrade. Eftersom det är det undermedvetna som styr hur du känner dig, hur du reagerar, styr, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv så är det i ditt undermedvetna förändringen måste ske, så du kan bli den du kom hit för att bli! När en låst känsla har släppt så kan handlingen inte utföras längre!

I hypnoterapin utgår vi ifrån tre separata sinnen. Det medvetna sinnet-är vårt korttidsminne som hanterar max 5 % av våra dagliga aktiviteter, ett minne som är långsamt och står för det logiska och analytiska tänkandet. Det undermedvetna sinnet-är tomt när vi föds, det är här som all inlärning är lagrad, positiva som negativa upplevelser, det är utanför medveten kontroll och svarar för minst 95 % av vår dagliga aktivitet.  Det omedvetna sinnet-är våra instinkter och reflexer, vi föds med det och det är det som ser till att vi andas och att hjärtat slår av sig själv.

I Hypnoterapin kan vi få svar på olika frågor, få en annan förståelse vad vi varit med om, får tillgång till livets upplevelser och erfarenheter så vi kan släppa och bearbeta olika känslor på djupet.

Ju mer du tillåter dig att uppleva ju större effekt får du.

Exempel på det du kan få hjälp med *Dålig självkänsla, självförtroende *Ångest, panikångest *Rädslor *Otrygghet *Oro *Stress, utbrändhet *Sömnproblem *Depression *Trauman *Fobier *Stamning *Viktminskning *Rök och snus avvänjning *Sorgbearbetning *Olika former av beroenden *Sirituella resor/tidigare existenser/tidigare liv *Alla känslor som du      känner att du behöver hjälp med/vill släppa. 

Det krävs väldigt få sessioner för en permanent förändring.

Du kan göra Hypnoterapi på distans också.

En session tar ca 2 timmar.

SPIRITUELLA RESAN-TIDIGARE LIV

I Spirituella resan i hypnos hjälper jag dig att genom regression ta dig bakåt i tiden tillbaka till tidigare liv/mellan liven för att lösa upp de känslor som ligger som energiblockeringarna som du har. Många av våra känslor som ligger som energiblockeringar har en koppling till tidigare liv ”ligger ofta en känsla bakom smärta i kroppen” I detta tillstånd har du tillgång till dina ”cellminnen”

Att göra en Spirituell resa tillbaka till tidigare liv/mellan liven för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden.

Du kan göra den Spirituella resan på distans också.

En session tar ca 3 timmar.

*Hypnoterapi ca 2 tim 1300 kr

*Spirituella resan-tidigare liv ca 3 tim 1850 kr

Godkänt som friskvårdsbidrag!