Hypnoterapi

Hypnos är ett kraftfullt djupt avslappnat tillstånd där man kan arbeta med  sådant som man inte vill ha kvar i sitt liv och förstärka det du vill ha. Hypnos är ett helt naturligt tillstånd som du befinner dig i åtminstone 2 gånger varje dag.

I Hypnoterapin hjälper jag dig att hitta de känslor som ligger som en energiblockering med hjälp av regression till t.ex. din barndom för att lösa upp de energiblockeringar du har. Under sessionen är man fullt medveten om allt som händer och vad man säger. Det som gör hypnosen till ett så framgångsrikt sätt att bedriva terapi på är att du i det hypnotiska tillståndet når ner i ditt undermedvetna, den plats där alla bortträngda minnen och känslorna finns lagrade. Eftersom det är det undermedvetna som styr hur du känner dig, hur du reagerar, styr, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv så är det i ditt undermedvetna förändringen måste ske, så du kan bli den du kom hit för att bli! När en låst känsla har släppt så kan handlingen inte utföras längre!

Ju mer du tillåter dig att uppleva ju större effekt får du. Det krävs väldigt få sessioner för en permanent förändring. En session tar ca 2 timmar.

SPIRITUELLA RESAN-TIDIGARE LIV

I Spirituella resan i hypnos hjälper jag dig att genom regression ta dig bakåt i tiden tillbaka till tidigare liv/mellan liven för att lösa upp de känslor som ligger som energiblockeringarna som du har. Många av våra känslor som ligger som energiblockeringar har en koppling till tidigare liv ”ligger ofta en känsla bakom smärta i kroppen” I detta tillstånd har du tillgång till dina ”cellminnen”

Att göra en Spirituell resa tillbaka till tidigare liv/mellan liven för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden. En session tar ca 3 timmar.

*Hypnoterapi ca 2 tim 1000 kr

*Spirituella resan-tidigare liv ca 3 tim 1500 kr 

Godkänt som friskvårdsbidrag!